Міністерство освіти і науки України

Відділ освіти

Пустомитівської районної державної адміністрації

НАКАЗ

№167

03 травня 2018 року м.Пустомити

Про порядок закінчення 2017-2018 навчального

року та проведення ДПА учнів (вихованців)

у закладах загальної середньої освіти району

Відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 №1547 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, підпунктів 1,3,4,5 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 31.07.2017 №1103 «Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2017 року за №1014/30882, із змінами, листів Міністерства освіти і науки України 07.06.2017 № 1/9-315 «Про структуру 2017-2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», від 22.01 2018 №1/9-27 «Щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у 2017-2018 навчальному році», від 31.01.2018 №1/9-66 «Про організоване завершення 2017-2018 н.р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти», з метою організованого закінчення 2017-2018 навчального року та проведення ДПА

НАКАЗУЮ:

1.Керівникам закладів загальної середньої освіти:

1.1. Здійснити закінчення 2017-2018 навчального року і проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти відповідно до зазначених вище документів:

1.1.1. Організувати навчальні екскурсії та навчальну практику учнів (за рішенням закладів освіти) відповідно до інструктивно-методичного листа МОН України від 06.02.2008 №1/9-61 та провести в 1-4 класах з 29 травня по 1 червня, у 5-8, 10 класах - з 29 травня по 8 червня 2018 року.

1.1.2. Визначити педагогічною радою предмет ДПА за вибором закладу освіти, скласти графік проведення ДПА для випускників закладів I та II ступенів і затвердити наказом керівника закладу освіти до 8 травня 2018 року.

1.1.3. Затвердити атестаційні завдання для проведення ДПА здобувачів початкової освіти та базової середньої освіти, укладені вчителями закладів освіти, відповідно до затверджених МОН України орієнтовних вимог.

1.1.4.Результати ДПА не враховувати при виставленні річних оцінок з предметів, з яких учні проходили атестацію; оцінки за ДПА виставити у Класному журналі у колонку з написом «ДПА» без зазначення дати після колонки з написом « Річна» та у табелі навчальних досягнень учням 4-х класів, додаток до свідоцтва про базову середню освіту учням 9-х класів.

1.1.5. Провести ДПА в закладах загальної середньої освіти I ступеня з двох предметів:української мови(передбачає оцінювання результатів навчання з української мови та читання ) іматематики. Атестацію з кожного предмета провести письмово у формі підсумкових контрольних робіт (рекомендований термін проведення ДПА 07.05-18.05 2018 року).

1.1.6.Здійснити оцінювання підсумкових контрольних робіт відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ МОН України від 13.04.2011 №329,зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 року за №566/19304, наказ МОН України від 19.08.2016 №1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 №1222»).

Додаткові підсумкові контрольні роботи у 4-х класах не проводити.

1.1.7. Провести ДПА в закладах загальної середньої освіти II ступеня у письмовій формі з трьох предметів :української мови, математики та предмета за виборомпедагогічної ради закладу освіти з одного із зазначених предметів: української літератури, зарубіжної літератури, іноземної мови (англійської, або німецької, або іспанської, або французької- відповідно до навчального плану закладу освіти), історії України, всесвітньої історії правознавства (практичного курсу), географії, біології, хімії, фізики, інформатики (рекомендований термін проведення ДПА 29.05-08.06 2018 року).

1.1.8. Провести ДПА випускників закладів загальної середньої освіти III ступеня у формі зовнішнього незалежного оцінювання (далі-ЗНО) з 22 травня по 14 липня 2018 року (основна сесія: 22 травня-13 червня; додаткова сесія: 2-14 липня) згідно з графіком, затвердженим наказом МОН України від 19 вересня 2017 року №1287 «Про затвердження календарного плану підготовки та проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», з трьох предметів:української мови, математики або історії України ( період ХХ- початок ХХI століття), випускники вибирають один з двох предметів незалежно від профілю закладу освіти; предмета за вибором учня з одного із зазначених: біології, хімії, фізики, географії, іноземної мови (англійської, або німецької, або іспанської,або французької), математики, історії України ( період ХХ- початок ХХІ століття). Учні, які другим предметом для проходження ДПА обрали математику, можуть обрати для проходження ДПА з третього предмета історію України і навпаки.

1.1.9. Навчальні заняття для учнів 11-х класів у день проведення ДПА у формі ЗНО(22.05,24.05) не проводити.

1.1.10.Зарахувати результати ЗНО як результат ДПА за освітній рівень повної загальної середньої освіти випускникам старшої школи на основі відомостей, які надійдуть до закладу освіти в електронному вигляді, засвідчених електронним цифровим підписом Українського центру оцінювання якості освіти.

1.1.11. Внести оцінки за ДПА в додаток до атестата про повну загальну середню освіту з урахуванням наслідків розгляду апеляційних заяв учнів .

1.1.12.. Провести ДПА для учнів (вихованців), які тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну(після проведення додаткової сесії ЗНО), за місцем навчання в строки, визначені закладом освіти (але не раніше 14 липня 2018 року), за завданнями, укладеними закладом освіти.

1.1.13. Надати право на підставі рішення педагогічної ради закладу освіти та відповідного наказу пройти атестацію в строки,визначені закладом освіти (але не раніше 14 липня 2018 року), за завданнями, укладеними закладом освіти, учням(вихованцям), які не змогли через поважні причини взяти участь як в основній, так і додатковій сесіях ЗНО з певного навчального предмета, результат якого зараховується як оцінка за ДПА, надавши відповідні довідки.

1.1.14.. Звільнити від ДПА у формі ЗНО учнів, які мають захворювання або патологічні стани, наведені у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО, затвердженому спільним наказом МОН України та Міністерства охорони здоров’я України від 29.08.2016 №1027/900, якщо вони не реєструвалися для участі в ЗНО. Учні, які зареєструвалися для проходження ЗНО, мають проходити ДПА у формі ЗНО на загальних засадах.

1.1.15. Дозволити пройти ДПА в закладі освіти у вересні 2018 року за завданнями, укладеними закладами освіти, особам, які не з’явилися для проходження ДПА у формі ЗНО без поважних причин, та особам, зареєстрованим на екстернатну форму навчання, але які не зареєструвалися у встановлені терміни для участі в ЗНО,за винятком осіб, які проживають на тимчасово окупованій території.

1.1.16. Зарахувати як результат ДПА випускникам закладів загальної середньої освіти, які в 2017, 2018 роках (по 1 червня 2018 року з англійської мови, по 29 травня 2018 року- з іспанської, німецької, французької мов) отримали міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту Deutches Sprachdiplom (DSD),?sterreichischesSprachdiplomDeutsch (?SD), GoetheZertifikatB l, Goethe-Zertifikat B2 - німецька мова; DELF/DALF - французькамова; IELTS, TOEFL, CambridgeEnglishLanguageAssessment, PearsonTestofEnglish (PTE - англійська мова; D.E.L.E. - іспанська мова) рівня В-1 або вище - у разі вивчення відповідної мови на рівні стандарту або академічному рівні,рівня В-2 або вище — у разі вивчення відповідної мови на профільному рівні,результати зазначених іспитів (за бажанням випускника). У додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставити атестаційну оцінку з іноземної мови 12 балів.

1.1.17. Випускникам, які отримали міжнародний сертифікат (диплом)мовного іспиту, після реєстрації для проходження ДПА з іноземної мови у формі ЗНО і до 2 квітня 2018 року не здійснили перереєстрацію, виставити оцінки за ДПА з іноземної мови за результатами ЗНО.

1.1.18. Виставити атестаційну оцінку з іноземної мови 12 балів випускникам, які отримають міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту рівня В-1, В-2 (і вище) у період з 3 квітня до 1 червня 2018 року з англійської мови (до 29 травня - з іспанської, німецької, французької мов) та проходитимуть ДПА з іноземної мови у формі ЗНО, у додаток до атестата про повну загальну середню освіту (за зверненням випускника).

1.1.19. Під час проведення атестації, крім членів комісії, можуть бути присутніми особи, уповноважені місцевими органами управління освітою, та представники батьківського комітету (ради) закладу освіти, але не більше однієї особи, уповноваженої місцевими органами управління освітою, і не більше двох представників батьківського комітету (ради) в одному приміщенні (аудиторії).

1.1.20. Здійснювати звільнення від проходження ДПА, створення апеляційних комісій, подання на розгляд апеляцій відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 30 грудня2014 року № 1547.

1.1.21. Рішення про нагородження претендентів золотою або срібною медалями приймати на спільному засіданні педагогічної ради та ради навчального закладу, оформляти наказом керівника закладу освіти та здійснювати відповідно до наказу МОН України від 17.03.2015 № 306 «Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799.

1.1.22. Виставити бали за ДПА в додатки до свідоцтв про базову загальну середню освіту та до атестатів про повну загальну середню освіту в графу «Державна підсумкова атестація» та врахувати при визначенні середнього балу документа про здобуття освіти. Особам, звільненим від проходження ДПА за станом здоров’я, у додаток до атестата замість оцінки зробити запис «звільнений» («звільнена»).

1.2. Вручити документи про здобуття освіти учням-випускникам 9-х класів (13.06.2018),11-х класів(21.06.2018)на урочистих зборах. Вручення документів проводити в приміщеннях, що відповідають вимогам техніки безпеки.

1.3. Заборонити будь-які неофіційні форми відзначення свята закінчення закладу освіти, збір коштів на урочистості, подарунки закладам освіти,педагогічним працівникам тощо.

1.4. Закінчити 2017-2018 навчальний рік у закладах загальної середньої освіти не пізніше 1 липня 2018 року (п. 1 ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту»).

1.5. Вжити заходів щодо виконання навчальних планів і програм закладами освіти, які призупиняли навчальний процес через епідеміологічну ситуацію.

1.6. Забезпечити інформування батьків, учнів випускних класів, громадськості з питань закінчення навчального року та проведення ДПА.

1.7. Створити безпечні умови та забезпечити належне обслуговування у пунктах тестування (спільно з іншими відповідними структурами).

1.8. Надати право закладам загальної середньої освіти самостійно вирішити питання щодо :

1.8.1. Надати учням 11-х класів вихідні дні 21.05 та 23.05 для підготовки до проведення ДПА з математики та української мови.

1.9. Вжити заходи щодо засвоєння учнями 1-10-х класів змісту кожного навчального предмета в повному обсязі до 24.05 2018 року.

1.10. До 11травня 2018 рокуподати в відділ освіти на погодження склад атестаційних комісій і графіки проведення ДПА.

1.11. Провести свято «Останній дзвоник» 25 травня 2018 року.

2.Відділу освіти райдержадміністрації (головним спеціалістам Стецьків Г.Ю. та Козирському В.В., завідуючому районного методичного кабінету Щербі С.С):

2.1. До 11 травня 2018 року провести інструктивну нараду для директорів закладів загальної середньої освіти з питань закінчення 2017-2018 навчального року та проведення державної підсумкової атестації.

2.2. До 11 травня 2018 року сформувати апеляційні комісії з предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація у закладах освіти .

2.3. Надавати методичну допомогу закладам загальної середньої освіти з питань закінчення 2017-2018 н. р. та проведення ДПА.

3. Відповідальність за виконання даного наказу покласти на керівників закладів загальної середньої освіти.

4.Розмістити наказ на сайті відділу освіти райдержадміністрації .

5.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти М.М.Лісна

Кiлькiсть переглядiв: 872

Фотогалерея

Дата останньої зміни 29 Серпня 2019

Цей сайт безкоштовний!